Lệ phí Visa Việt Nam

Để có được thị thực Việt Nam khi đến, ứng viên cần phải trả tiền hai loại yêu cầu của phí: Phí dịch vụ và lệ phí dập.

1 tháng Độc thân

$18.00/ pax
 • $15.00/pax
  3-5 pax
 • $12.00/pax
  6-9 pax
 • $10.00/pax
  10 pax trở lên
 • Stamping Phí
  $45.00/pax

1 tháng Nhiều

$25.00/ pax
 • $23.00/pax
  3-5 pax
 • $19.00/pax
  6-9 pax
 • $17.00/pax
  10 pax trở lên
 • Stamping Phí
  $65.00/pax

3 tháng Độc thân

$30.00/ pax
 • $28.00/pax
  3-5 pax
 • $26.00/pax
  6-9 pax
 • $24.00/pax
  10 pax trở lên
 • Stamping Phí
  $45.00/pax

3 Nhiều tháng

$50.00/ pax
 • $48.00/pax
  3-5 pax
 • $45.00/pax
  6-9 pax
 • $42.00/pax
  10 pax trở lên
 • Stamping Phí
  $95.00/pax

Phí Visa Dịch vụ

Phí dịch vụ là chi phí bạn phải trả cho chúng tôi để làm tất cả các thủ tục giấy tờ để bạn có thể nộp hồ sơ xin visa của bạn để Cục xuất nhập cảnh Việt Nam để xử lý thư chấp thuận visa của bạn, bao gồm các công việc sau:

 • Tiếp nhận và kiểm tra thông tin visa của bạn thông qua trang web của chúng tôi;
 • Liên lạc với bạn để rà soát thông tin visa của bạn;
 • Xử lý thông tin visa của bạn thành một hồ sơ xin visa;
 • Gửi ứng dụng của bạn trên danh nghĩa của bạn để Sở Di Trú Việt Nam;
 • Thông báo cho bạn về những tiến độ xử lý văn bản chấp thuận visa qua email;
 • Thực hiện theo các thủ tục khác theo quy định của Sở Di Trú để có được Visa thư chấp thuận cấp do Sở Di Trú;
 • Gửi thư chấp thuận visa qua email cho bạn sau khi 1-2 ngày làm việc(S).

Phí dịch vụ cần phải nộp đủ trước để xử lý thư chấp thuận thị thực tại 2 ngày làm việc (dịch vụ bình thường) hoặc là 1 ngày làm việc (dịch vụ khẩn cấp) và 4 giờ làm việc (dịch vụ siêu khẩn cấp). Xem bảng trên để biết chi tiết.

Phí Visa dập

Dập phí là lệ phí bạn phải trả trực tiếp cho Cán bộ xuất nhập cảnh bằng tiền mặt (tại Di Trú Bàn / Counter) tại sân bay đến của bạn tại Việt Nam đã đóng dấu thị thực vào hộ chiếu của bạn. Lệ phí được thu thập bởi Cán bộ Di Trú và bắt buộc đối với tất cả những người sử dụng thị thực trên phương pháp xuất hiện. Lệ phí dập có thể được thanh toán bằng USD hoặc VND, vv. nhưng USD là rất khuyến khích để tránh bất kỳ tỷ giá hối đoái cân bằng bất ngờ áp dụng tại sân bay. Xem bảng trên để biết chi tiết.